Klachtenprocedure

Als een product verkeerd geleverd of beschadigd is.
Dan kun je contact met mij opnemen via mijn mailadres of via het contactformulier. Graag even een foto mee sturen van het product met de beschadiging duidelijk in beeld. Wanneer de verpakking beschadigd is ook graag even een foto mee sturen van de beschadiging van de verpakking. Dan zal ik dit proberen zo snel mogelijk voor je op te lossen. Bij een beschadigd product krijg je uiteraard je geld terug en kun je het beschadigde product kosteloos retourneren. Bij een verkeerd geleverd product wordt deze kosteloos omgeruild. Kijk ook even bij de algemene voorwaarden voor informatie over dit onderwerp.

Bij andere dan hierboven beschreven klachten graag contact opnemen via mijn mailadres: welkom@studiokoters.com of het contactformulier. Beschrijf duidelijk je klacht en stuur waar mogelijk foto’s mee. Ik zal dan proberen z.s.m. contact op te nemen. Bekijk ook even de Algemene Voorwaarden. Mogelijk staat hier de situatie al beschreven.

Klachtenregeling
1. Studio Koters beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Koters, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Studio Koters ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Koters binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Studio Koters. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).. 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Studio Koters, zal Studio Koters indien mogelijk naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
7. Wanneer bovenstaande niet mogelijk blijkt te zijn kan de consument ten hoogste het aankoopbedrag terug ontvangen